Η ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα είναι ένας σημαντικός άξονας για τον Δήμο μας. Για να αναπτυχθεί μια οικονομία πρέπει να στηρίζεται και στον πρωτογενή τομέα. Το νησί μας ενδείκνυται για παραγωγικές δραστηριότητες.
Η παράταξή μας «Αλλάζουμε! Σύμη για όλους!», με υποψήφιο δήμαρχο τον Ηλία Τσαβαρή πιστεύει ατράνταχτα στην ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα και της αειφορίας (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία).
Κάποιες από τις δεσμεύσεις της δημοτικής παράταξης μας ώστε να αναπτυχθεί ο πρωτογενής τομέας (και περισσότερες θα δείτε και στην εικόνα που ακολουθεί από το πρόγραμμα μας) είναι οι εξής:

 1. Δημιουργία τυροκομείου
 2. Δημιουργία μεγάλης κτηνοτροφικής μονάδας για γαλακτοπαραγωγή και κρεατοπαραγωγή
 3. Πρόσληψη μόνιμου κτηνοτρόφου, γεωπόνου
 4. Δίνουμε ζωή στην κοιλάδα του Πεδιού.
 5. Ενισχύουμε τους ψαράδες και τους μελισσοκόμους.
 6. Βοήθεια προς τους κτηνοτρόφους για την αγορά τροφών με καλύτερες συμφωνίες.
 7. Διεξαγωγή ημερίδων και επιμορφωτικών σεμιναρίων πάνω στον πρωτογενή τομέα και στην μεταποίηση, σε συνεργασία με αρμόδιους επιστημονικούς φορείς. Στόχος μας η κατάρτιση των παραγωγών σε νέες μεθόδους, νέες καλλιέργειες, νέα μέσα και νέες αγορές.
 8. Συνεργασία με πανεπιστήμια, ώστε να προαχθεί η γνώση, η επιστημονική εμπειρία αλλά και το ενδιαφέρον για την παραγωγική διαδικασία στους νέους ανθρώπους.
 9. Διαμεσολάβηση μεταξύ παραγωγών του πρωτογενή τομέα και των επιχειρηματιών του τουρισμού, ώστε να συνδεθούν σε κοινό κύκλωμα δύο βασικές οικονομικές και να αναδειχτεί με τον τρόπο αυτό η τοπική γαστρονομία.
 10. Ίδρυση γραφείου πληροφοριών και ενημέρωση πολιτών σχετικά με νέα προγράμματα και ευκαιρίες στον πρωτογενή τομέα, με παράλληλη στήριξη στους καταγεγραμμένους δημότες, επαγγελματίες του είδους.
 11. Διοργάνωση ετήσιων τουριστικών εκθέσεων με τοπικά προϊόντα, με παράλληλη προβολή τους σε πανελλαδική εμβέλεια μέσω των ΜΜΕ.
 12. Δημιουργία δημοτικού εμπορικού καταστήματος - εκθετήριο τοπικών προϊόντων στα μεγάλα τουριστικά κέντρα (Θεσσαλονίκη, Αθήνα κλπ.), όπου όλοι οι παραγωγοί θα μπορούν να παρουσιάζουν τα προϊόντα τους.
 13. Δημιουργία των κατάλληλων υποδομών για τη βελτιστοποίηση των εργασιών και της παραγωγής (π.χ. αρδευτικά δίκτυα για την γεωργία - κτηνοτροφία, γλίστρες και αλιευτικά καταφύγια για την αλιεία, κλπ.)
 14. Σωστή λειτουργία σφαγείου για τις ανάγκες του νησιού.
 15. Δημιουργία των κατάλληλων υποδομών και μεταβίβαση εκμετάλλευσης των δημοτικών εκτάσεων, ακόμα και ακινήτων, σε νέους γεωργούς ή κτηνοτρόφους.
 16. Δημιουργία κατάλληλου και οργανωμένου χώρου - αδειοδοτημένοι παραγωγοί του.
 17. Δημιουργία μόνιμου εκθετηρίου πωλητηρίου τοπικών προϊόντων στο σε Αθήνα και Ρόδο.
 18. Θεσμοθετημένη συνεργασία με ομάδες τοπικών παραγωγών και μελέτη δημιουργίας συνδιαχειριζόμενων συνεταιρισμών για την παραγωγή και εμπορική εκμετάλλευση προϊόντων και υποπροϊόντων της Συμιακής γης.
 19. Οργανωμένη συντήρηση της αγροτικής οδοποιίας , και των δεξαμενών ώστε ο κάθε αγρότης κ κτηνοτρόφος να μπορεί να έχει εύκολη πρόσβαση, και δημιουργία συνεργείου διαρκούς ετοιμότητας, ώστε όλο τον χρόνο να μπορεί να επέμβει όπου χρειάζεται.


Η επιλογή σου... Η ψήφος σου...
Αλλάζουμε! Σύμη για όλους!