Νέα Φιλοσοφία Διοίκησης & Εξυπηρέτησης

Διοικούμε με αρχή μας τη διαφάνεια.
Καλλιεργούμε άριστο κλίμα συνεργασίας με το ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου. Ενισχύουμε τη συνέργεια με τους συλλόγους και τους εθελοντές του νησιού μας, για την υποστήριξη του έργου τους. Λογοδοτούμε στους πολίτες για την απόδοση του έργου μας, με μετρήσιμα αποτελέσματα και αξιολόγηση από τους ίδιους τους δημότες.
Τετραετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης.
Συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα για τη μελέτη και απόκτηση επιστημονικών δεδομένων, με σκοπό την ωρίμαση ιδεών, τη διαβούλευση με τους κατοίκους, τη σύγκριση με άλλα παραδείγματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Υπηρεσίες του δήμου και του ΚΕΠ και στο Χωριό, τουλάχιστον δύο φορες την εβδομάδα, για την άμεση εξυπηρέτηση των κατοίκων Χωριού - Πεδί.